زندگی در اعماق اقیانوس چگونه شروع شد

رنگین کمان
منتشر شده در 17 اسفند 1396

زندگی در اعماق اقیانوس چگونه شروع شد - شگفت‌انگیز است که در عمق دریا و اقیانوس ها نیز حیات وجود دارد. تقریبا تا یک قرن پیش تصور می‌شد که حیات در اقیانوس‌ها محدود به مناطق سطحی آنها است.

مدیترانه ، مرکز اصلی تمدن متمادی، در واقع در قسمتهای بسیار عمیق نسبتا عاری از حیات است، اما اگر چه این دریا نیمه کویر ، یعنی گرم و کم اکسیژن است.

ادوارد فوربر (Edward Forber) ، طبیعی‌دان انگلیسی ، در دهه 1840 از عمق 2100 متری آن توانست ستاره دریایی زنده به دست آورد.

دیدگاه کاربران