بخش عمده مباحث مربوط به رجل سیاسی به پایان رسیده است

اخبار تماشایی
منتشر شده در 30 دی 1396

تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی؛

بخش عمده مباحث مربوط به رجل سیاسی به پایان رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت تعیین مصادیق رجل سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: بخش عمده مباحث در این زمینه به اتمام رسیده و اعضای شورای نگهبان در حال تکمیل آن هستند.

دیدگاه کاربران