آموزش حسابداری کاربردی _وظایف مدیر مالی چیست

آموزش حسابداری حسابداران برتر
منتشر شده در 07 اردیبهشت 1398

هر یک از ارکان حسابداری وظایفی دارد و مدیر مالی نیز از این قاعده مستثنا نیست و در این کلیپ وظایف مدیر مالی در ایران تشریح می شود

دیدگاه کاربران
<