بهترین بازی های جهان باز (Open World) برای موبایل

تک شو
منتشر شده در 21 فروردین 1400

بازی‌های جهان باز (Open World) همیشه پر طرفدار بوده و هستند. در این پنج ترین بازی هایی را به شما معرفی کرده ایم که در این نوع بهترین هستند و می توانند حسابی شما را سرگرم کنند.جی تی ای وسترن جهان باز یا حتی کامیون سواری در جاده های مختلف تمامی این بازی ها در پنج ترین بیست و هشت معرفی شده اند

دیدگاه کاربران