ما , رسانه و دوران پساحقیقت

سواد رسانه ای
منتشر شده در 06 آذر 1400

به‌نظر برخی پژوهشگران اجتماعی ما اکنون در دوران پساحقیقت زندگی می‌کنیم چراکه در این عصر تمایز بین اخبار حقیقی و جعلی بسیار دشوار شده است. درست است که جهان به سمت شفافیت حرکت می‌کند اما در مقابل اخبار و اطلاعات جعلی هم به همان اندازه و یا بیشتر رشد کرده و باورپذیر شده و توان قضاوت و تصمیم را تضعیف کرده است. اگر می‌خواهید درباره دوران پساحقیقت بیشتر بدانید تماشای این ویدئو را از دست ندهید.

دیدگاه کاربران