شبکه 12، جاسوس های ایرانی در اسرائیل را بررسی می کند..

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1400

شبکه 12 جریان جاسوس های ایران در اسرائیل را بررسی میکند نفتالی بنت: آگاه باشید و در شبکه های اجتماعی برای کسی اطلاعات فراهم نکنید ممکن است ایرانی ها باشند!

دیدگاه کاربران