مستند مرگ دیکتاتور

مستند ساز
منتشر شده در 20 دی 1400

مرگ دیکتاتور


مستندی از فراز و فرود نیکولای چائوشسکو دیکتاتور رومانی

دیدگاه کاربران