بازی های الکترونیک در رقابت های آسیایی هانگژو مدال رسمی دارد

ویدئو ورزشی
منتشر شده در 02 مهر 1400

365 روز تا پایان مسابقات آسیایی هانگژو


علی مغانی در بخش تحریریه برنامه ورزش و مردم به بررسی مسابقات آسیایی هانگژو پرداخته است

دیدگاه کاربران