خدایا این اکبر عبدی رو برای ما نگهدار ببینید در حضور خانم اش به خانم چی گفت !

ایران امیر
منتشر شده در 15 مهر 1398

خدایا این اکبر عبدی رو برای ما نگهدار

ببینید در حضور خانم اش به خانم چی گفت !


یعنی دمتگرم مرد که خدای شاد کردن مردم هستی


#بلیط_ارزان

#ایران_امیر

#طنز


@iranamir

دیدگاه کاربران