حضور استارتاپ های حوزه پزشکی در برنامه شب آفتابی

روبیکا
منتشر شده در 16 مهر 1398

محمد احسان غیاثوند - مدیرعامل ایده کاران سه بعدی شریف


احسان آقامحمد جعفر - کسب و کار hpen خدمات بالینی

دیدگاه کاربران