اختصاص ارز 4200 تومانی فقط می تواند به واسطه های کمک کند

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

اختصاص ارز 4200 تومانی فقط می تواند باعث رشد دلالی شود و واسطه گران از خرید ارزان و فروختن به کشورهای مجاور سودهای کلانی به دست آورند در حالی که نه این پول به جیب مردم و نه به جیب تولید کنندگان می رود


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن


آدرس:


minisalon.ir

دیدگاه کاربران