فیلم نمونه جوجه بوقلمون برنز اصیل

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

در این فیلم نمونه ای از جوجه بوقلمون برنز اصیل را مشاهده می کنید


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/313-nemuneh.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران