دومین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق قطعات خودرو

تماشا نیوز
منتشر شده در 13 مهر 1398

دومین جلسه محاکمه گروه عظام به اتهام قاچاق قطعات خودرو و جعل اسناد و پرداخت رشوه برگزار شد.

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.