دستگاه بسته بندی فیلتر هوا

ماشین سازی مسائلی
منتشر شده در 11 شهریور 1398

ماشین سازی مسائلی 03135723006 تولید کننده دستگاه بسته بندی فیلتر هوا با بهترین کیفیت می باشد. این دستگاه بسته بندی دارای حافظه ذخیره سازی پارامترهای 6 محصول بوده و در زمان تغییر محصول با انتخاب گزینه مورد نظر بدون هر گونه تغییر مکانیکی در دستگاه محصول انتخاب شده به بهترین نحو و شکل به آسانی بسته بندی می گردد. www.masaelipack.com

دیدگاه کاربران