تیزر معرفی کتاب آنچه باید نوشته می‌شد اثر میرا قائمی با مقدمه بیژن عبدالکریمی

استودیوی رساترین
منتشر شده در 03 آذر 1399

"آنچه باید نوشته می شد"

نخستین اثر میرا قائمی

با مقدمه: استاد دکتر بیژن عبدالکریمی

انتشارات: نقد فرهنگ

سال نشر : 1394


در بخشی از مقدمه ی دکتر عبدالکریمی بر این کتاب آمده است :


«آنچه باید نوشته می شد بیان سیر و سلوکی در نیستی و حاصل تجربه ای عمیق و زیسته از نیهیلیسم جهان کنونی ماست. به همین دلیل در فرازهای بسیاری لحن نویسنده طنین نیچه وار به خود می گیرد یعنی طنین متفکری که در پرتو مقولات اندیشه ی او بهتر از هر فلسفه ی دیگری می توان به توصیف جهان کنونی پرداخت و روح آن بسیاری از جمله جان نویسنده ی جوان ما را نیز تسخیر کرده است..."


"میرا قائمی با تناقض زیست می کند و در این تناقض یعنی در جدال با هستی و نیستی که مهم ترین جدال روزگار ماست می اندیشد هرچند که به تناقضاتش خودآگاه نباشد ...»


این کتاب از "رنج" و "عذاب مسئول بودن" نویسنده آغاز می شود نویسنده ای که خود را به سبب اتفاقی که برای بچه گربه ای می افتد مقصر می یابد و تصمیم می گیرد در حال و رنجی که می کشد دقیق شود و آن را همچنان که از سوژه در می گذرد ثبت کند.

نهایتا وی در پی آن است که بفهمد چه قدرتی "هستی" و نیرنگش را در برابر "نیستی" و وسوسه اش انتخاب می کند.


«لطفا هنگام مطالعه دو نقطه های پایان جمله را در ذهن خود بگذارید.»

دیدگاه کاربران