تیم مددکاری اجتماعی در انجمن ازدواج وخانواده

خانه تاب آوری
منتشر شده در 21 آذر 1399

تیم مددکاری اجتماعی در انجمن ازدواج و خانواده کشور از امروز فعالیت خود را با معرفی اعضا و مدیریت دکتر جواد طلسچی یکتا آغازکرد

دیدگاه کاربران