تدریس درس سه از فصل چها ریاضی نهم(ریشه گیری)

میر وحید طلوعی
منتشر شده در 29 آذر 1399

تدریس با توجه به همه نکات ریز کتاب و با مقدمه و پیش نیاز از سال های هفتم و هشتم

دیدگاه کاربران