تمرینات امروز تیم ملی امید زیرنظر حمید استیلی

ورزشی
منتشر شده در 24 دی 1398

تیم ملی امید ایران در شرایطی امروز زیر نظر حمید استیلی و دستیارانش تمرین کرد که شاید این آخرین تمرین این تیم باشد که نزدیک به 2 سال روی آن کار شده است.

دیدگاه کاربران