نفرت‌پراکنی علیه حوزه با پوشش شفافیت

خبرگزاری رسا
منتشر شده در 26 آذر 1398

ماکیاولیست‌های رسانه‌ای با ابزاری از شعار شفافیت این شعار را بهانه می‌کنند تا اذهان عمومی را نسبت به حوزه و روحانیت مشوش کنند.


http://rasanews.ir/fa/multimedia

دیدگاه کاربران