چهار طاقی - اماکن تاریخی و گردشگری ایران

جذاب ترین
منتشر شده در 05 آذر 1398

چهارطاقی یا چارتاقی، در معماری به کالبدی با زمینه چهارگوش و پوشش گنبدی، متشکل از چهارپایه و یک طاق گنبدی بر روی آن، با چهار ورودی طاق دار گفته می شود. چهارطاقی را چهاردر، چهارقاپو و چهاردروازه نیز نامیده اند.

دیدگاه کاربران