اسانس ها در دفع سوسک ها موثرند؟

آریا سم
منتشر شده در 28 مرداد 1399

اسانس ها مواد فرار و به شدت قوی هستند که در بسیاری از صنایع مورداستفاده قرار می گیرند. با استفاده از این مواد می توان به جنگ با سوسک ها نیز رفت. با ریختن اسانس ها در فاضلاب از ورود سوسک به خانه پیشگیری کنید.


www.mihansam.com


09145562020


04432251817

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.
<