ابکاری/دستگاه ابکاری /فروش دستگاه های مخمل پاش 09361429205

فلوکان
منتشر شده در 12 مرداد 1399

سازنده دستگاه های مخمل پاش_ابکاری فانتاکروم_هیدروگرافیک.


فروش عمده و خرده پودر مخمل ترک چینی و ایرانی


.چسب های مخصوص مخمل پاشی.معمولی و ضد آب.


فروش فرمول فانتاکروم


فروش فیلم(پترن) و اکتیواترو هیدروگرافیک.


09361429205

دیدگاه کاربران