کلیپ پدر فوت شده برای وضعیت واتساپ جدید . روح پدران آسمانی شاد.

سرچ گوگل
منتشر شده در 05 بهمن 1400

چقدر سخت است پنجشنبه از راه برسد ...


دلت هوای کسی را کند که نداری اش ....


پنج شنبه است

جاهای خالی بسیاری پر نمیشوند

جز تکرار خاطره ای و فاتحه ای


روح پدران آسمانی شاد.

دیدگاه کاربران