سلجوقی: مدیران در سراسر کشور،”ایده ها و تجربیات موفق” را به اشتراک بگذارند

رسانه نوید صبح
منتشر شده در 04 آبان 1397

“زهرا فرشته حسین زاده سلجوقی” مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی با بررسی « نشست مشترک هم اندیشی و تبادل تجربیات دفاتر امور بانوان و خانواده استانداری های خراسان رضوی و فارس »

http://navidesobh.ir/?p=28277

دیدگاه کاربران