موتور سیکلت با موتور هواپیما !!!!

تک نیوز
منتشر شده در 09 آبان 1397

در این ویدیو به بررسی یک موتور ساخته شده اما با موتور هواپبیما می پردازیم .

دیدگاه کاربران