فیلم جانوران شگفت انگیز 2 جنایات گریندل والد 2018

شگفتانه
منتشر شده در 06 فروردین 1399

خلاصه داستان:


فیلم پس از اتفاقات قسمت اول جریان دارد که در پایان آن مشاهده کردیم که گلرت گریندل والد با کمک نیوت اسکمندر دستگیر شد. با این حال گریندل والد موفق شده از زندان فرار کند و در حال جذب طرفداران بیشتری برای خود است. داملبدور در تلاش است تا برنامه ها و نقشه های گریندل والد را خنثی کند و در این راه کمک نیوت اسکمندر شاگرد سابقش در مدرسه هاگوارتز را قبول می کند. اما این ماموریت ساده ای نخواهد بود و…

دیدگاه کاربران
Horror09 -

هر کی دنبال کنه دنبال میشه

90000000000000 -

فراوانی وجودداشته ووجودخواهدداشت....فقط..ظرفیت..وشکرگذاری..میخاد...

amoode -

http://www.amoode.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af/ http://www.amoode.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-3-%d8%b1%d9%88/ http://www.amoode.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85/ http://www.amoode.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-4-%d8%b1%d9%88-2/

amoode -

4 روش اکستنشن مو در اصفهان؟ | <a href="http://www.amoode.com/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-4-%d8%b1/">بهترین آموزشگاه آرایشگری دراصفهان</a> | آموده amoode

amoode -

7روش آموزش تاتو در اصفهان | <a href="http://www.amoode.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/">بهترین آموزشگاه آرایشگری در اصفهان</a> | آموده amoode

amoode -

<a href="http://www.amoode.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/">بهترین آموزشگاه آرایشگری در اصفهان</a> آموده amoode | آموزش پاکسازی پیشرفته پوست در اصفهان

amoode -

7 روش خانگی آموزش پاکسازی پوست صورت در اصفهان ؟ | <a href=" http://www.amoode.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d9%88%d8%b3%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86%d8%9f/ ">بهترین آموزشگاه آرایشگری دراصفهان</a> آموده amoode