نت سازدهنی (هارمونیکا) شانه ویگن

پرو موزیک نت
منتشر شده در 21 اردیبهشت 1399

نت سازدهنی (هارمونیکا) شانه ویگن با تنظیم متوسط و دقیق که از طریق لینک زیر قابل دریافت است

https://www.promusicnote.com/product/harmonica-shane-vigen/

لینک سایت پرو موزیک نت جهت دریافت نت سایر قطعات

www.promusicnote.com

دیدگاه کاربران