نشانه های کمردرد خطرناک چیست؟! (3)

دکتر حسین یاری متخصص طب فیزیکی
منتشر شده در 08 فروردین 1399

در چه زمانی باید بیشتر نگران کمردرد خود باشیم؟


چه کمردردی بررسی بیشتر اجتیاج دارد؟


چه نشانه ای زنگ خطری بر مشکل پراهمیت تر است؟


جواب در این سه ویدیو پیدا خواهید کرد

دیدگاه کاربران