پخش خودکار بعدی

نمونه سوالات درس نقشه برداری معماری سال سوم

@filmerayegan @filmerayegan
1


لینک دانلود {برای دریافت کامل سوالات اینجا کلیک کنید }


برای دیدن تمامی سوالات بر روی لینک بالا کلیک کنید:


چند نمونه از سوالات:


) -در صورتی که La دایره به چپ امتداد a و Lb دایره به چپ امتداد b باشد. La-Lb کدام است؟


1- متوسط قرائت چپ و راست


2- قرائت چپ


3- زاویه نیم کوپل چپ ☑️


4- زاویه نیم کوپل راست


) بطور کلی با چه مشخصاتی می توان عوارض را پیاده نمود؟


1- امتداد و طول


2- طول زاویه یا مختصات ☑️


3- فاصله و مختصات


4- زاویه


) در نقشه های توپوگرافیک کدام عوارض مشخص می شود؟


1- عوارض ارتفاعی


2- عوارض مسطحاتی و ارتفاعی ☑️


3- برش های عرضی


4- عوارض مسطحاتی


) از کدام نوع پیمایش اکثرا در مواقعی استفاده می شود که طول منطقه مورد نظر نسبت به عرض آن نسبتا بزرگ باشد؟


1- باز ☑️


2- بسته


3- مغناطیسی


4- ترسیمی امتدادی


) کنترل اعداد برداشت شده در کدام یک از مراحل پیمایش محاسبه ای انجام می شود؟


1- عملیات زمینی


2- برداشت


3- محاسبات ☑️


4- ترسیم شبکه نقاط کنترل بر روی ورق

تاریخ انتشار 24 / 05 / 1398
دسته‌بندی آموزشی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.