پخش خودکار بعدی

بی توجهی مردم به گروه امداد در موقعیت بحرانی

اخبار تماشایی اخبار تماشایی
198

بی توجهی مردم به فرمان های گروه امدادی و توقف کنار پل چشمه کیله و احتمال تخریب پل!

تاریخ انتشار 14 / 07 / 1397
دسته‌بندی خبری
نظرات کاربران
برترین -

چه وحشتناک

تازه ترین ها -

ای خدا باز هم اسکولیت برخی از مردم بابا داره بهتون می گه خطرناک