پخش خودکار بعدی

پروپوزال معماری مناسب روش تحقیق

یونی شاپ یونی شاپ

Unishop.sellfile.ir


پروپوزال انگاره‌ای است که در آن پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش مورد پژوهش برگزیده و فرضیات اولیه‌ای را پیرامون آن مطرح می‌کند و در ادامه در تحقیق جامعی آن را بسط داده و نتایجی را در راستای تایید و تثبیت ادعای خود ارائه می‌نماید.

تاریخ انتشار 26 / 10 / 1398
دسته‌بندی فیلم
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.