مهندسی شیمی کولسون و ریچاردسون

فایل های آموزشی
منتشر شده در 26 دی 1398

مهندسی شیمی کولسون و ریچاردسون جلد 5: حل المسائل جلد 2 و 3 (بکهرست هارکر و ریچاردسون) (ویرایش دوم 2002) حل تمرین انتقال جرم و عملیات واحد کلسون ریچاردسون‌ جلد دوم و سوم.برای دریافت فایل لطفا به قسمت زیر مراجعه نمایید.


# دانلود فایل

دیدگاه کاربران