جلسه 102 فیزیک دوازدهم - نیروی اصطکاک 13 تست ریاضی 89 - مدرس محمد پوررضا

همیار فیزیک
منتشر شده در 26 دی 1398

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:


www.hamyarphysic.ir 


آموزش مبحث "نیروی اصطکاک 13 و تست ریاضی 89" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.

دیدگاه کاربران