سلطان دابسمش - سر راهت نشینم تا بیایی !!

ترنج
منتشر شده در 07 دی 1398

یک دابسمش خفن دیگری از دانیال خیری خواه که به واسطه دابسمش هایش لقب سلطان دابسمش ایران را گرفته است.

دیدگاه کاربران