آهنگ گله کن - چارتار

ترنج
منتشر شده در 30 بهمن 1398

گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کن


گله کن ای گل تا لاله فریبا گله کن


گله کن شکوه ی جا مانده از آن سینه بران


گله کن آن دل رنجیده تویی گله کن


روز و شبی میگذرد در دل تو در دل من


خاطره ای مانده و بس


از نگهت از تب من از آتش عاشق تن


خاطره ای مانده و بس


گله کن یار شکیبا زن زیبا گله کن


گله کن ای گل تا لاله فریبا گله کن


گله کن شکوه ی جا مانده از آن سینه بران


گله کن آن دل رنجیده تویی گله کن

دیدگاه کاربران