بحثهای پینگ پنگی آقایان جلیلی و پزشکیان در بخش آخر مناظره تکرار شد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 13 تیر 1403

جلیلی: همان مجلسی که همسوی شما بود (مجلس ششم) شما را (از وزارت بهداشت) استیضاح کرد!

دیدگاه کاربران