انتخاب ظرفیت داکت اسپلیت

tahviehshop
منتشر شده در 16 آذر 1399

در این فایل ویدیویی خیلی مختصر مفید به صورت سرانگشتی نحوه محاسبه ظرفیت داکت اسپلیت توضیح داده شده است.


 با این روش به صورت حدودی می توانید ظرفیت داکت اسپلیت پروژه مسکونی خود را را محاسبه کرده و متناسب با آن ظرفیت داکت اسپلیت مورد نیاز خود را انتخاب کنید.


https://tahviehshop.com/how-to-calculate-capacity-duct-split/

دیدگاه کاربران