تناقض های بورسی درکی متفاوت از دنیای معامله گری

ذهن بورسی
منتشر شده در 09 آذر 1399

تناقض های بورسی مشکلی انکارناپذیر


در دنیای روزمره فعالیت های ما بر اساس استانداردها محدودیت ها و الگوهایی صورت می گیرد که هر فرد در جای جای جامعه موظف به اجرای آنهاست.


بنابراین همه مجبور هستیم در یک ساختار و یک قالب ثابت و پایدار رفتارهای هنجار در جامعه را ایجاد کنیم. جایی که یک کودک موظف است دقیقا مطابق خواسته های مطذح شده از سوی والدین و یا دستورات معلم و مدیر در محیط مدرسه رفتار نماید.


ولی این رویکرد در دنیای معمولی به هیچ وجه در فضای بورس قابل پیاده سازی نیست. جایی که شما می توانید با فشار یک دکمه اقدام به خرید یا فروش نمایید. آن هم با هر حجم معامله و در هر زمانی که بازار هدف شما امکان این عملیات را برای شما محقق کند.


آیا تا کنون با چنین دنیای رنگ و لعاب داری برخورد کرده اید؟


آیا توانسته اید این همه حرکت و فعالیت و پویایی را به یکباره به کار بگیرید؟


آیا توانسته اید هر حجم دلخواه پول را صرفا در یک معامله آن هم به میل خود وارد نمایید و در زمان مقرر آن را به درخواست خودتان خارج نمایید؟


آیا بدون مهیا کردن دفتر کار و کارمندان شبیه بقیه ی شغل ها می توان بیش از هر شرکت بزرگی درآمد کسب کرد؟


### برداشت نادرست از دنیای بورس سهام و معامله گری


تصور ما از فعالیت در بورس فعالیت در محیطی است که می بایست با استراتژی ها و کارکردهای دنیای معمول آغاز شود و پیرو آن نتیجه گیری ها صورت گیرد.


حال آنکه زندگی در دنیای بورس بسیار متفاوت و با دورنما و ادبیات متفاوتی قابل پیاده سازی است.


### دوره ی تعمیم ذهنی در بورس


سعی شده است در دوره تعمیم ذهنی بورس علاوه بر دانش عمومی که برگرفته از مباحث تکنیکال فاندامنتال و روانشناسی بازار است به مبحث مهم تناقض های بورسی نیز به صورت ویژه پرداخته شود.


www.zehneboursi.ir

دیدگاه کاربران