بازدید فرمانده کل سپاه از مناطق مرزی خدا آفرین

خبر از ما
منتشر شده در 05 آبان 1399

صبح امروز بازدید فرمانده کل سپاه از مناطق مرزی خدا آفرین صورت گرفت

دیدگاه کاربران