دستگاه چهارگاه

بابک صفرنژاد
منتشر شده در 11 آبان 1399

با الهام از گوشه زنگوله (دستگاه چهارگاه)

هارمونیکا: بابک صفرنژاد .

#بابک_صفرنژاد #سازدهنی #هارمونیکا

دیدگاه کاربران
<