تغییر مرجع تقلید اعلم؟!

کلیپ های مذهبی
منتشر شده در 11 مرداد 1399

آیا می توانم مرجع تقلیدم را که یقین به اعلم بودن او دارم را تغییر دهم؟

دیدگاه کاربران