اولین نمایشگاه مجازی ایران اینوتکس

سارا یوسفی
منتشر شده در 21 مرداد 1399

اولین نمایشگاه مجازی ایران عنوان تازه ای برای نهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری INOTEX 2020 خواهد بود تا امسال نیز اکوسیستم نوآوری و فناوری ایران را زیر یک سقف جمع کنیم.

.

دیدگاه کاربران