مستند تجارت غذا

مستند 2019
منتشر شده در 06 فروردین 1399

مستند "تجارت غذا" نگاهی متفاوت به شرکت های تولید مواد غذایی در ایالات متحده آمریکا می اندازد. در بخشی از فیلم آمده است: صنعت نمی خواد شما از حقیقت مربوط به آنچه که می خورید آگاه شوید، چون اگر آگاه بشید، شاید دیگه تمایل نداشته باشید اون ها رو بخورید.

دیدگاه کاربران