ایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 27 شهریور 1400

در پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای ایران به عنوان نهمین کشور عضو اصلی این سازمان شد. این نشست روز جمعه در دوشنبه - پایتخت تاجیکستان برگزار شد و سران هشت عضو اصلی این سازمان جایگاه ایران را از عضو ناظر به عضو اصلی تبدیل کردند. سازمان همکاری شانگهای یک بلوک اقتصادی- امنیتی و یکی از بزرگترین سازمان‌های فرامنطقه ای و بین‌المللی جهان است که در سال 2001 تاسیس شد.

دیدگاه کاربران