واعظی از حل شدن مشکل قطعی برق و مازوت و آلودگی هوا خبر داد

اخبار تماشایی
منتشر شده در 24 دی 1399

🔹واعظی: تصویب کردیم در تهران و کرج به هیچ وجه از مازوت استفاده نشه از قبل هم استفاده نمی شد ولی ما پیشگیری کردیم که نشه

دیدگاه کاربران