شهر مینیاتوری فرانسه

بهترین ها
منتشر شده در 25 آبان 1396

دنیای کوچکی به مساحت 2500 متر مربع، با 30 هزار آدمک، 200 ماشین متحرک، 150 قطار و 4 هزار مجسمه کوچک حیوان در لیون فرانسه گشایش یافت. این مجموعه، نخستین پارک مینیاتور متحرک در فرانسه است.

دیدگاه کاربران