هزاران گوسفند در خیابان‌های پایتخت اسپانیا!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 01 آبان 1396

دیروز، دامداران اسپانیایی بر اساس سنتی 600 ساله گوسفندان خود را از خیابان های مادرید عبور دادند.

دیدگاه کاربران