ایرانی ها در جنگ نامتعارف استاد هستند!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 22 اردیبهشت 1401

کارشناس صهیونیست: آمار قتل در اسرائیل در حال افزایش و انفجار است/ایران با قاچاق سلاح به داخل اسرائیل در افزایش این آمار نقش دارد/این کار با هدف نابودی تار و پود اجتماعی دشمنان ایران انجام می‌شود/ایرانی‌ها در جنگ نامتعارف استاد هستند و با هدف مشروعیت زدایی از اسرائیل اقدام به این حرکت کرده‌اند....

دیدگاه کاربران