درمان پیر گوشی با ارزیابی وزوز گوش و تجویز سمعک

کلینیک آوای شریعتی
منتشر شده در 20 مهر 1398

عارضه وزوز گوش و کم شنوایی یا به تعبیر دیگر پیر گوشی در صورتی که هرچه سریعتر ( به کمک ارزیابی های وزوز گوش و معاینات پزشکی توسط ادیولوژیست ) تشخیص داده شود با تجویز سمعک مناسب می تواند درمان و ریشه کن شود.برای معاینه و درمان ( تجویز سمعک ) میتوانید به کلینیک آوای شریعتی مراجعه کنید.

دیدگاه کاربران
dornamachine -

جالب بود اطلاعات خوبی داد