هرگونه استفاده از سرنگ آلوده را تکذیب میکنم !!

ترنج
منتشر شده در 15 مهر 1398

توضیحات سخنگوی دولت درباره اتفاقات در روستای "چنار محمودی" : هرگونه استفاده توسط سرنگ آلوده توسط بهیار وزارت بهداشت تکذیب میکنم

دیدگاه کاربران